Δημοσίευση του έργου μας “Μονόλιθοι” στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Architizer