Το έργο μας Μονόλιθοι στο “The World’s Best Architecture”, 2020


Μπορείτε να δείτε το έργο μας εδώ.