Φωτογραφίες της “Villa Le Grand Bleu” στα τελευταία στάδια πριν την ολοκλήρωση