Το έργο μας “Ιατρείο στη Γλυφάδα” στο περιοδικό ΚΤΙΡΙΟ, Ανακαινίσεις 3